Ομότιμοι Καθηγητές Τμήματος Πληροφορικής

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο E-mail
Αλεξανδρής Νικόλαος Ομότιμος Καθηγητής    
Ασημακόπουλος Νικήτας Ομότιμος Καθηγητής    
Γεωργιακόδης Μιχαήλ Ομότιμος Καθηγητής    
Γεωργιακώδης Φώτιος Ομότιμος Καθηγητής    
Παναγιωτόπουλος Αντώνιος Ομότιμος Καθηγητής    
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης-Χρήστος Ομότιμος Καθηγητής    
Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής    
Φούντας Ευάγγελος Ομότιμος Καθηγητής