Τμήμα Πληροφορικής

Tο Τμήμα Πληροφορικής δέχεται φοιτητές/τριες από την πρακτική και την τεχνολογική κατεύθυνση και έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική όσο και την εφηρμοσμένη Πληροφορική. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών του καλύπτει, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ακαδημαϊκές και παραγωγικές ανάγκες, τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της Πληροφορικής. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα από το τρίτο εξάμηνο να παρακολουθούν και κατ΄ επιλογήν μαθήματα. Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών: Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα, Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα.

Παράλληλα με τη θεωρητική υποδομή του προγράμματος, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών στα Εργαστήρια Πληροφορικής του Τμήματος, ενώ όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο Internet. Eπίσης με την συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση οι φοιτητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους και αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Μέσω της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να συμβουλεύονται ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες μέσα από το Διαδίκτυο.

Το Τμήμα επίσης συμμετέχει στο διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας», ενώ παρέχεται επίσης και πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

 

Website: www.cs.unipi.gr