Κοτζανικολάου Παναγιώτης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Κοτζανικολάου Παναγιώτης

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 302/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142123
  • E-mail: