Πικράκης Άγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Πικράκης Άγγελος

 • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
 • Γραφείο: 505/ΚΕΚΤ
 • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142128
 • E-mail:

 • Software for the book: S. Theodoridis, A. Pikrakis, K. Koutroumpas and D. Cavouras, "Introduction to Pattern Recogntion: a Matlab Approach", Academic Press (imprint of Elsevier Science), 2010.

 • Τετάρτη 13:00-15:00 (εαρινό εξάμηνο)

  Τρίτη 16:00-18:00 (χειμερινό εξάμην)