Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Τσικούρας Παναγιώτης-Γεώργιος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 542/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142313
  • E-mail: