Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κτίριο οδ. Ανδρούτσου 150

Στο κτίριο στεγάζονται γραφεία καθηγητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.