Δεμέστιχας Παναγιώτης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Δεμέστιχας Παναγιώτης

 • Ιδιότητα: Καθηγητής
 • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
 • Γραφείο: 302/ΑΝΔΡ
 • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142758
 • E-mail:
 • Ο Παναγιώτης Δεμέστιχας απέκτησε το Πτυχίο και το Διδακτορικό του Δίπλωμα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπηρετεί ως Καθηγητής (από τον Απρίλιο του 2012) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του οποίου είναι και Πρόεδρος από το Σεπτέμβριο του 2011. Από το Σεπτέμβριο 2002 υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά ως Επίκουρος Καθηγητής, ενώ το Δεκέμβριο του 2007 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής. Διδάσκει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, σχεδίαση και διαχείριση δικτύων, καθώς και συστήματα αναμονής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει επιβλέψει έξι διδακτορικές διατριβές. Ηγείται του Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες» (http://tns.ds.unipi.gr). Μεγάλο τμήμα των τρεχουσών ερευνητικών του δραστηριοτήτων εμπίπτει σε Προγράμματα, τα οποία εντάσσονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και είναι χρηματοδοτούμενα εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (FP7 – 7th Framework Programme). Οι κύριες περιοχές στις οποίες δίνει έμφαση είναι τα γνωσιακά/αυτόνομα συστήματα (cognitive/autonomic systems) και το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet). Συμμετέχει από διάφορες ηγετικές θέσεις στα ερευνητικά προγράμματα UniverSelf, iCore και ACROPOLIS. Ηγήθηκε (Project Coordinator) του προγράμματος OneFIT (Opportunistic networks and Cognitive Management Systems for Efficient Application Provision in the Future InterneT), στο πλαίσιο του οποίου μελετήθηκαν τα ευκαιριακά δίκτυα και τα γνωσιακά συστήματα διαχείρισης για την αποτελεσματική παροχή εφαρμογών στο Διαδίκτυο του μέλλοντος. Διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής (Technical Manager) του διεθνούς προγράμματος E3 (End-to-End Efficiency), το οποίο εισήγαγε γνωσιακά συστήματα σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων ασύρματης πρόσβασης. Από τον Ιανουάριο 2004 είναι Πρόεδρος σε διάφορες ομάδες εργασίες του WWRF, με πιο πρόσφατο το WGC «Communication Architectures and Technologies». Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο των RACE II, ACTS, BRITE/EURAM, EURET, IST/FP5, IST/FP6, ICT/FP7. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την αξιολόγηση επίδοσης, ασύρματων και ενσύρματων, ευρυζωνικών δικτύων, την τεχνολογία λογισμικού, την διαχείριση υπηρεσιών και δικτύων, τη θεωρία αλγορίθμων και πολυπλοκότητας. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα του σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος της ΙΕΕΕ, της ACM και του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

  Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα

  Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων