Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 409/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142201
  • E-mail: