Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 801/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142659
  • E-mail: