Ομότιμοι Καθηγητές Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Κωνσταντίνος Γκιζιάκης Ομότιμος Καθηγητής    
Μιχαήλ Παζαρζής Ομότιμος Καθηγητής