Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν τα ακόλουθα οφέλη:

  •  Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο
  •  Απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας
  •  Γνωριμία με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται
  •  Εφαρμογή στην αγορά των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο
  •  Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα και οι επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους σε τουλάχιστον 38 μαθήματα.

Η Πρακτική Άσκηση ως μάθημα επιλογής προσφέρεται στο Εαρινό εξάμηνο κατά τη χρονική περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. 

Το Πρόγραμμα καλύπτει τόσο την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών όσο και την ασφαλιστική τους εισφορά μηνιαίως, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο ατυχήματος και αφορά στον κλάδο Ασθενείας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Μ. Τσελεκούνης

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Βοζίκης 

 

Πληροφορίες-Επικοινωνία:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

τηλ 2104142640 | email: praktiki.unipi.gr