Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020  NEO

  Αλλαγή ώρας για το μάθημα επιλογής "Ειδκά Θέματα Χρηματοοικονομικής

  Αλλαγή ώρας για το μάθημα επιλογής "Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού"

  Αλλαγή ώρας για το μάθημα "Στατιστική Ι

 

 * Ενημέρωση για τα μαθήματα που μόνο θα εξετάζονται λόγω αλλαγής προγράμματος σπουδών: εδώ

 

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης