Πρόγραμμα Εξετάσεων

 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020

 

Απόφαση Συγκλήτου 27/7/2020

 

---------------------------------------------------------------------------

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2020  

 

 Ενημέρωση για βεβαίωση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξέταση : Εδώ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 27 ΜΑΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΦΕΚ 1935/τΒ'/20-5-2020

ΦΕΚ 1971/τΒ'/21-5-2020

ΦΕΚ 2038/τΒ'/30-5-2020