Πρόγραμμα Διδασκαλίας και Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

Για να δείτε τα μαθήματα που διδάσκονται στο τρέχον ακαδημαίκό έτος, τους διδάσκοντες και τα αναλυτικά τους περιγράμματα, επιλέξτε το εξάμηνο που σας αφορά. 

Εξάμηνο 1ο
Εξάμηνο 2ο
Εξάμηνο 3ο
Εξάμηνο 4ο
Εξάμηνο 5ο
Εξάμηνο 6ο
Εξάμηνο 7ο
Εξάμηνο 8ο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ Ο/19 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 44 μαθήματα (30=ΥΠ, 10=ΕΠ, 4=ΞΓ), καθώς και η συγκέντρωση 240 συνολικά πιστωτικών μονάδων ECTS. Το μάθημα της ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζεται με επιτυχία, αλλά δεν υπολογίζεται στον γενικό βαθμό πτυχίου.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστουν επιτυχώς σε 44 μαθήματα ως εξής:

  • Στο 1ο και 2ο εξάμηνο: σε 5 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ)
  • Στο 3ο και 4ο εξάμηνο: σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), σε 1 επιλογής μάθημα (ΕΠ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (ΞΓ)
  • Στο 5ο και 6ο εξάμηνο: σε 3 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), σε 2 επιλογής μαθήματα (ΕΠ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (ΞΓ)
  • Στο 7ο και 8ο εξάμηνο: σε 3 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) και σε 2 επιλογής μαθήματα (ΕΠ)

Για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών που αντιστοιχεί στα μητρώα Ο/19 και έπειτα, πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ Ο/14-Ο/18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ Ο/10-Ο/13

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα (30=ΥΠ, 10=ΕΠ, 8=ΞΓ), καθώς και η συγκέντρωση 240 συνολικά πιστωτικών μονάδων ECTS. Το μάθημα της ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζεται με επιτυχία, αλλά δεν υπολογίζεται στον γενικό βαθμό πτυχίου.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστουν επιτυχώς σε 48 μαθήματα ως εξής:

  • Στο 1ο και 2ο εξάμηνο: σε 5 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (ΞΓ)
  • Στο 3ο και 4ο εξάμηνο: σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), σε 1 επιλογής μάθημα (ΕΠ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (ΞΓ)
  • Στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο: σε 3 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ), σε 2 επιλογής μαθήματα (ΕΠ) και ένα μάθημα ξένης γλώσσας (ΞΓ)

Για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών που αντιστοιχεί στα μητρώα Ο/14-Ο/18, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών που αντιστοιχεί στα μητρώα Ο/10-Ο/13, πατήστε εδώ.

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τα μαθήματα επιλογής που θα προσφερθούν σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών και είναι κοινά για τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών. Τα μαθήματα ΥΠ και ΕΠ δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.