Πρόγραμμα Σπουδών

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τα μαθήματα (κατηγορία μαθήματος, εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και διδάσκων), καθώς και τις αναλυτικές περιγραφές τους, που προσφέρονται ανά εξάμηνο. 

Εξάμηνο 1ο
Εξάμηνο 2ο
Εξάμηνο 3ο
Εξάμηνο 4ο
Εξάμηνο 5ο
Εξάμηνο 6ο
Εξάμηνο 7ο
Εξάμηνο 8ο

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης