Διδακτικά Συγγράμματα

Για να δείτε τα συγγράμματα κάθε μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1384/2017

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης