Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να εφοδιάσει τους αποφοίτους με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά & Διοίκηση της Υγείας είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και τη μελέτη και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα διατομεακό και διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της βιοοικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.  Αποσκοπεί, επίσης, η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου.

Τόσο η μοναδικότητα των προγραμμάτων αυτών στον Ελληνικό χώρο όσο και η πετυχημένη πορεία των αποφοίτων τους από το 2006, τα καθιστούν από τις καλύτερες επιλογές για όσους θέλουν να διακριθούν στην αγορά και διαθέτουν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα.Εάν έχεις υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες, σε προσκαλούμε να υποβάλεις αίτηση στα προγράμματά μας, τα οποία θέτουν υψηλά πρότυπα επιστημονικής και πρακτικής τεκμηρίωσης. 

Για τους Οικονομικούς Απολογισμούς των Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, πατήστε εδώ.