Σπουδές

Το Τμήμα της Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει ένα άρτιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματός μας αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας. Απαρτίζεται από έναν κορμό βασικών μαθημάτων, όπως για παράδειγμα, Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία, Διεθνή Οικονομικά, Βιομηχανική Οργάνωση, που διδάσκονται εμπεριστατωμένα, καθώς και από σύγχρονα μαθήματα επιλογής. Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι τέσσερις ώρες. Για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδων, απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 44 μαθήματα για τη συγκέντρωση 240 συνολικά πιστωτικών μονάδων ΕCTS.

Παράλλημα, το Τμήμα μας προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) διεθνούς κύρους στην "Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική", στα "Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας", στην "Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων", στη "Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη" και στην "Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική". Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (και στη διοίκηση μονάδων υγείας), ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων (και κλάδων υγείας).

Tο Τμήμα μας προφέρει επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (Doctor of Philosophy) και Μετα-Διδακτορικής έρευνας (Post-Doctorate).

Τέλος, το Τμήμα μας δίνει τη δυνατότητα επιμόρφωσης των σπουδαστών σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών με τη χρήση τεχνολογιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους χώρου.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης απαλάσσονται από τα μαθήματα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών και Δικαίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW).