Μήνυμα Προέδρου

Καλωσορίσατε στον Διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στα Προγράμματα Σπουδών και στις λειτουργίες και δραστηριότητες του Τμήματος.

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το αρχαιότερο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει συμβάλει μαζί με τα άλλα ακαδημαϊκά Τμήματα στη δημιουργία ενός από τα καλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Τμήμα καλύπτουν όλα τα επίπεδα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ προσφέρεται επίσης πρόγραμμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 

Βασικός σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η εμβάθυνση στο αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις, παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα εφόδια τόσο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και για να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματός μας μπορεί να διαφέρει σε ηλικίες, εξειδίκευση και εμπειρίες, αλλά είναι ενωμένο και προσανατολισμένο στον κοινό στόχο της μετάδοσης της γνώσης και της αξίας της Οικονομικής Επιστήμης.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στοχεύουν στην περαιτέρω εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα αιχμής, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα επιστημονικής και πρακτικής τεκμηρίωσης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα Διδακτορικών και Μετα-Διδακτορικών Σπουδών. 

Οι απόφοιτοί μας καταλαμβάνουν με μεγάλη επιτυχία στελεχιακές θέσεις στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα της χώρας, καθώς και σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τέλος, το Τμήμα μας, στο πλαίσιο της διάδρασης με την κοινωνία, προσφέρει παράλληλα ένα ευέλικτο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης (e-learning) σε ένα ευρύ φάσμα ειδικών θεμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος.

Εκ μέρους όλου του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και σας εύχομαι εγκάρδια καλές σπουδές.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Καθηγητής Δημήτριος Γιαννέλης