Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση


erga

«Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΟΧΡΑ)

To Εργαστήριο «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΟΧΡΑ), του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την 201719532 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 15226/Τεύχος Β’ 1603/10.05.2017).

Σε ένα συνεχές εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον ο ρόλος και η αποστολή που καλείται να διαδραματίσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στη σύγχρονη κοινωνία έχει διαφοροποιηθεί δραματικά. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει ερευνητικές ανάγκες και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς γενικότερα, αλλά και να συμβάλλει με έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που θα αναλάβει για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων ή φορέων, Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών ή Θεσμών στην ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως: τη σύγχρονη οικονομική θεωρία, το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό επίπεδο, την λειτουργία και το θεσμικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα σύγχρονα μέσα χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνων και τέλος τις διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης.

Σκοπός του εργαστηρίου

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.

Ειδικότερα, αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί:

  • η εις βάθος μελέτη της θεωρίας της οικονομίας των αγορών, της διαχείρισης κινδύνων και της εταιρικής διακυβέρνησης,
  • η παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, αναφορικά με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, των τραπεζικών ιδρυμάτων και των λοιπών οργανισμών, μέσω των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και των επιδράσεων τους στην εταιρική διακυβέρνηση, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού, από μεταδιδακτορικούς φοιτητές και από υποψήφιους διδάκτορες.

 

Επικοινωνία

Εργαστήριο Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΟΧΡΑ)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Καραολή και Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Τηλ (+30) 210 414 2299

Εmail:

 

Ημερίδα

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το εργαστήριο διοργάνωσε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) στις 27/11/2017 ημερίδα με μεγάλη επιτυχία με θέμα:

«CROWDFUNDING: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Χαιρετισμό στην ημερίδα απεύθυνε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος Γκότσης και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Παντελής Παντελίδης. Ομιλητές ήταν πολλά στελέχη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ευστάθιος Καρπούζης μέλος του εργαστηρίου. Την ημερίδα παρακολούθησαν πολλά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθος φοιτητών. Μπορείτε να δείτε την ηχογραφημένη ημερίδα στο παρακάτω link https://youtu.be/fWCumacfpXY

 

Η Διευθύντρια του εργαστηρίου

 

Μαρία Ψυλλάκη

Αν. Καθηγήτρια