Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έρευνα

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στην ποιότητα των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύουν τα μέλη του Τμήματος, στην επιστημονική κατάρτιση των διδακτορικών (Ph.D.) φοιτητών και μετα-διδακτορικών (Post-Doc) ερευνητών, και στο πλήθος δραστηριοτήτων που αφιερώνονται στην έρευνα. Η ποιότητα της έρευνας επίσης οδηγεί σε υψηλή ποιότητα διδασκαλίας.  

 

Πεδία Έρευνας

Η έρευνα στο Τμήμα συγκεντρώνεται, χωρίς να εξαντλείται, στα παρακάτω πεδία: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ JEL CLASSIFICATION  ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Mathematical and Quantitative Methods  C Χ. Αγιακλόγλου, Ν. Μιχελακάκης
Macroeconomics and Monetery Economics E Α.-Ε. Καραδημητροπούλου
International Economics  F Α. Κανάς, Α.-Ε. Καραδημητροπούλου, Ι. Κοκορέ, Κ. Κοτταρίδη, Π. Παντελίδης
Financial Economics  G Π. Βλάμης, Α. Κανάς, Α.-Ε. Καραδημητροπούλου, Μ. Ψυλλάκη
Public Economics   H Κ. Ελευθερίου, Σ. Χατζηδήμα
Health, Education, and Welfare  I Α. Βοζίκης, Μ. Ράικου, Θ.Μ. Χλέτσος
Labor and Demographic Economics  J Κ. Ελευθερίου, Θ.Μ. Χλέτσος
Industrial Organization  L Δ. Γιαννέλης, Μ. Πολέμης, Μ. Τσελεκούνης

Business Administration and Business Economics

Marketing / Accounting

Personnel Economics

M Ι. Πολλάλης, Σ. Χατζηδήμα
Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth O K. Δρίβας, Α.-Ε. Καραδημητροπούλου, Σ. Καρκαλάκος, Χ. Οικονομίδου

Agricultural and Natural Resource Economics

Environmental and Ecological Economics

Q Κ. Δρίβας, Μ. Πολέμης
Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics R Π. Βλάμης, Σ. Καρκαλάκος, Ε. Σαμπράκος
Strategic Management, Digital Transformation, and Leadership Development - Ι. Πολλάλης

 

Ερευνητικά Σεμινάρια 

Το Τμήμα προσφέρει, σε ετήσια βάση, έναν αριθμό Ερευνητικών Σεμιναρίων, όπου διακεκριμένοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. 

 

Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση

Παράλληλα με τα Ερευνητικα Σεμινάρια, το Τμήμα φιλοξενεί και Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση (Working Paper Series - EWPS), όπου γίνεται διάχυση της έρευνας των μελών του Τμήματος, καθώς και της έρευνας των καλεσμένων ομιλητών στα Ερευνητικά Σεμινάρια του Τμήματος. Η Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση αποτελείται από άρθρα που είναι υπό εξέλιξη (work in progress). 

 

SPOUDAI-Journal of Economics and Business

Το Τμήμα είναι “σπίτι” του επιστημονικού περιοδικού SPOUDAI - Journal of Economics and Business, το οποίο είναι το μόνο ελληνικό περιδικό, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, το οποίο δημοσιεύει θεωρητικά και εμπειρικά σε σύγχρονα θέματα της οικονομικής επιστήμης. 

 

Βάσεις Δεδομένων και Πηγές

Υπάρχει μια σειρά βάσεων δεδομένων που διαχειρίζονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για σύνδεση εκτός Πανεπιστημίου με τις υπηρεσίες αυτού, μπορείτε να χρησιμοποίησετε VPN software

 

Ph.D. και Post-Doc Σπουδές

Το Τμήμα μας, κάθε χρόνο, προσελκύει πολύ καλής ποιότητας διδακτορικούς φοιτητές (Ph.D) και μετα-διδακτορικούς ερευνητές (Post-Doc). Σε αγαστή συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας, παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου.