Έρευνα

Η ποιότητα της έρευνας του Τμήματος αντανακλάται στην ποιότητα των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύουν τα μέλη του Τμήματος, στην επιστημονική κατάρτιση των διδακτορικών (Ph.D.) και μετα-διδακτορικών (Post-Doc) φοιτητών, και στο πλήθος δραστηριοτήτων που αφιερώνονται στην έρευνα. Η ποιότητα της έρευνας επίσης οδηγεί σε υψηλή ποιότητα διδασκαλίας.  

 

Πεδία Έρευνας

Η έρευνα στο Τμήμα συγκεντρώνεται, χωρίς να εξαντλείται, στα παρακάτω πεδία: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

JEL CLASSIFICATION

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Mathematical and Quantitative Methods

C

Χ. Αγιακλόγλου, Ν, Μιχελακάκης

International Economics

F

Α. Κανάς, Ι. Κοκορέ, Κ. Κοτταρίδη, Π. Παντελίδης

Financial Economics

G

Π. Βλάμης, Α. Κανάς, Μ. Ψυλλάκη

Public Economics  H Κ. Ελευθερίου, Σ. Χατζηδήμα

Health, Education, and Welfare

I

Α. Βοζίκης, Μ. Ράικου, Θ.Μ. Χλέτσος

Labor and Demographic Economics

J

Κ. Ελευθερίου, Θ.Μ. Χλέτσος

Industrial Organization

L

Δ. Γιαννέλης, Μ. Πολέμης, Μ. Τσελεκούνης, Ε. Φαφαλιου

Business Administration and Business Economics

Marketing / Accounting

Personnel Economics

M

Ι. Πολλάλης, Ε. Φαφαλιου, Σ. Χατζηδήμα

Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth

O

K. Δρίβας, Σ. Καρκαλάκος, Χ. Οικονομίδου

Agricultural and Natural Resource Economics

Environmental and Ecological Economics

Q

Κ. Δρίβας, Μ. Πολέμης

Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

R

Π. Βλάμης, Σ. Καρκαλάκος, Ε. Σαμπράκος

 

Ερευνητικά Σεμινάρια 

Το Τμήμα προσφέρει, σε ετήσια βάση, έναν αριθμό Ερευνητικών Σεμιναρίων, όπου διακεκριμένοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. 

 

  • Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση

Παράλληλα με τα Ερευνητικα Σεμινάρια, το Τμήμα φιλοξενεί και Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση (Working Paper Series - EWPS), όπου γίνεται διάχυση της έρευνας των μελών του Τμήματος, καθώς και της έρευνας των καλεσμένων ομιλητών στα Ερευνητικά Σεμινάρια του Τμήματος. Η Σειρά Άρθρων υπό Συζήτηση αποτελείται από άρθρα που είναι υπό εξέλιξη (work in progress). 

 

  • SPOUDAI-Journal of Economics and Business

Το Τμήμα είναι “σπίτι” του επιστημονικού περιοδικού SPOUDAI - Journal of Economics and Business, το οποίο είναι το μόνο ελληνικό περιδικό, βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, το οποίο δημοσιεύει θεωρητικά και εμπειρικά σε σύγχρονα θέματα της οικονομικής επιστήμης. 

 

  • Βάσεις Δεδομένων και Πηγές

Υπάρχει μια σειρά βάσεων δεδομένων που διαχειρίζονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για σύνδεση εκτός Πανεπιστημίου με τις υπηρεσίες αυτού, μπορείτε να χρησιμοποίησετε VPN software

 

  • Ph.D. και Post-Doc Σπουδές

Το Τμήμα μας, κάθε χρόνο, προσελκύει πολύ καλής ποιότητας διδακτορικούς (Ph.D) και μετα-διδακτορικούς (Post-Doc) φοιτητές. Σε αγαστή συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας, παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου. 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης