Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος Email
Αγγελόπουλος Μιχαήλ Πολλάλης Ιωάννης Επιτυγχάνοντας Εταιρική Αριστεία σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης και ασαφούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε Δημόσια Επιχείρηση Α.Ε. στην Ελλάδα: Από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) στη λειτουργία Λιτής Διαχείρησης (Lean Management) - Η περίπτωση της ΔΕΗ
Αλλαντάλα Μαρία Σαμπράκος Ευάγγελος Διερεύνηση της μεταφοράς των ορυκτών καυσίμων: Προοπτικές του κάδου υπό το πρίσμα των νέων παγκόσμιων ενεργειακών δεδομένων
Αρζουμανίδου Δάφνη Βοζίκης Αθανάσιος Αιμορροφιλία Α: Διαχείριση και Οικονομική Αξιολόγηση της νόσου στην Ελλάδα.
Αρμουτάκη Αρχοντούλα Πολλάλης Ιωάννης Φορολόγηση προϊόντων καπνού: Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Αυγέρη Ευαγγελία Ψυλλάκη Μαρία Η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και η επίπτωσή της στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Βάγιας Παναγιώτης Σαμπράκος Ευάγγελος Διερεύνηση του ανταγωνισμού και της συμπληρωματικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Ταξί στις αστικές περιοχές
Γεωργίου Ευαγγελία Οικονομίδου Κλαίρη Monetary policy in low interest environment
Γιάκα Μαρία Φαφαλιού Ειρήνη Ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οι παράγοντες επίδρασης της βιωσιμότητάς τους.
Γιαννούζη Ξανθίππη Πολλάλης Ιωάννης Advanced Data Analytics: The digital transformation of the Hellenic Tax Administration
Γκάρος Άλφρεντ-Παντελής Αγιακλόγλου Χρήστος Μελέτη συμπεριφοράς σχέσεων ανάμεσα σε υποδείγματα χρονοσειρών με προσδιοριστική και στοχαστική τάση
Γκουβάκης Μιχάλης Αγιακλόγλου Χρήστος Δυναμικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας οικονομικές διακυμάνσεις και οικονομική πολιτική: Δημιουργώντας ένα μακροοικονομικό πλαίσιο
Γρηγοριάδη Δάφνη Κοτταρίδη Κωνσταντίνα Outward Foreign Direct Investment, Entrepreneurship and Sustainable Development
Δεληγιαννάκης Εμμανουήλ Αγιακλόγλου Χρήστος Δομές Δυναμικής Εξάρτησης στις Πιστωτικές Αγορές Δημοσίου Χρεόυς
Ευθυμίου Παναγιώτα Βοζίκης Αθανάσιος Οικονομικές και Συμπεριφορικές Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία: Σκεπτικό και Επιπτώσεις στην Υγεία και στις Δαπάνες.
Ζηκίδου Σταυρούλα Χατζηδήμα Σταματίνα Οι δαπάνες των νοικοκυριών στην υγεία και οι επιπτώσεις της ύφεσης σε αυτήν: Η ελληνική περίπτωση.
Κανελλόπουλος Χρήστος Καρκαλάκος Σωτήριος Regional Development and Air Transportation: The role of spillovers.
Καταβέλης Βασίλειος Χατζηδήμα Σταματίνα Η Συμβολή των φορολογικών δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη.
Κατσανέβας Κωνσταντίνος Σαμπράκος Ευάγγελος Utility Maximization & Game Theory in Route Choice and Parking Preferences
Κάτση Ευφροσύνη Καρκαλάκος Σωτήριος The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship
Κεχρινιώτη Αλεξάνδρα Οικονομίδου Κλαίρη Essays on Defense Economics  
Κοντογιώργος Ιωάννης Βοζίκης Αθανάσιος Multiple Criteria Decision Analysis (MDEA) in Health Technology Assessment for evaluating new anti-diabetic medicines within the Greek setting

Κουφοπούλου Παρασκευή Βοζίκης Αθανάσιος Η παραοικονομία στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα: Τάσεις-Εξελίξεις-Προοπτικές.
Λαλή Βασιλική Σαμπράκος Ευάγγελος Διερεύνηση της επίδρασης του Ναυτιλιακού Πλέγματος (Maritime Cluster) στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας
Λέτσου Ελένη Παντελίδης Παντελής Ελληνικές Εξερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.
Λύκου Καλλιόπη Ελευθερίου Κωνσταντίνος Airport-Air navigation ownership, regulation and level of airport -air navigation charges: evidence from OECD and non-OECD countries.
Μακριδάκης Θεόδωρος Καρκαλάκος Σωτήριος Οικονομική ανάπτυξη και ενεργειακό αποτύπωμα: η επίδραση των θεσμικών παραγόντων.
Μαμάης Κωνσταντίνος Κανάς Άγγελος Time Series Momentum
Μουσταφέρη Ευγενία Παντελίδης Παντελής Η Οικονομική Επίδραση της Μετανάστευσης στο Ελληνικό σύστημα υγείας.
Μπαλάσκα Δήμητρα Πολλάλης Ιωάννης Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας των μεθόδων θεραπείας των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης.  
Μπουραζέρης Μελέτιος Καρκαλάκος Σωτήριος Tax evasion and smuggling: The impact on economy and corporations
Νιμορακιωτάκη Δέσποινα Σαμπράκος Ευάγγελος Διευρεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων στις αστικές μετακινήσεις από την οικονομική κρίση.
Ντελής Φώτιος Οικονομίδου Χαρίκλεια Essays in Profit Shifting Behavior of Multinational Enterprises
Παπαλά Ιωάννα Βοζίκης Αθανάσιος Σχεδιασμός και Οργάνωση του πλαισίου διείσδυσης των γενόσημων: Μια ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση των παραγόντων καθορισμού της συνταγογράφησης και της χρήσης των γενόσημων.
Πατεργιαννάκη Ζωή Πολλάλης Ιωάννης Digital Transformation: The Transition of Greek SMEs from the Traditional Operation to the Digital Era
Πατσούλης Πάτροκλος Ελευθερίου Κωνσταντίνος Essays in central banking and monetary policy  
Ροδάκος Ηρώδης-Ανδρεας Πολλάλης Ιωάννης Οι επιδράσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της εταιρικής διακυβέρνησης και των βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία του δημόσιου τομέα - Η περίπτωση των δημόσιων μονάδων υγείας.
Σιδηρόπουλος Συμεών Βοζίκης Αθανάσιος Υπερεθνικοί Οργανισμοί και Δημόσια Υγεία: το μείγμα χρηματοδότησης, η κατανομή των πόρων και η αποδοτικότητα των δράσεών τους.
Σιώψης Μιχαήλ Καρκαλάκος Σωτήριος Banking Sector and Social Economy: Growth and Prospects
Σκαρμέας Εμμανουήλ Κοτταρίδη Κωνσταντίνα Εσωτερική πληροφόρηση και δυνατότητα πρόβλεψης των απότομων διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών. Η συμβολή των χαρακτηριστικών στοιχείων.
Σούρσου Συμεώνη-Ελένη Πολέμης Μιχαήλ The role of European Emission Trading System on the functioning of the Power Exchange Markets
Σκλάβος Φαβιανός Ελευθερίου Κωνσταντίνος Παράγοντες επηρεασμού της ροής ξένων άμεσων επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας.
Σταυρίδου Ελένη Κοτταρίδη Κωνσταντίνα Assymetric and Spatial Effects of Institutional quality on OFDI
Σχορέλης Αναστάσιος Σαμπράκος Ευάγγελος Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις από τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς σε αστικό περιβάλλον: Η περίπτωση του μετρό της Αθήνας.
Σωτηρόπουλος Αριστείδης Ράικου Μαρία The relationship between private health insurance and hospital prices, service provision and technology diffusion
Τουραλής-Σμυρνιώτης Φίλιππος Κοτταρίδη Κωνσταντίνα Tax evasion and avoidance, informal labour markets and Foreign Direct Investment: the role of institutional quality and regulatory governance
Χούντη Μαρία Χλέτσος Μιχαήλ Economic and social aspects of aging population
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος Ελευθερίου Κωνσταντίνος Pharmaceutical Expenditure in the Developed Countries: Determinants, Convergence Trends and the Effect of the Economic Crisis
Φάμπιου Ελπινίκη Φαφαλιού Ειρήνη Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Απασχόληση.
Ψαχούλιας Γεώργιος Καρκαλάκος Σωτήριος Ανθρώπινο Δυναμικό, Εμπορικές Ροές και Ισοζύγιο Τεχνολογίας.
Ψύλλος Παναγιώτης Φαφαλιού Ειρήνη Financial technology/Regulatory technology(fintech/regtech): How innovation helps mitigate the vulnerabilities of and threats to the integrity of the European fiancial system