Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος
Αγγελόπουλος Μιχαήλ Ι. Πολλάλης Digital Transformation: From Data Analytics To Customer Solutions and Experience (Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Από την Ανάλυση Δεδομένων σε Επιχειρηματικές Δόσεις και Εμπειρίες του Πελάτη)
Καραμάνης Δημήτριος Χ. Οικονομίδου Immigration, Policies and Growth
Κουτσιουρής Βασίλειος Αθ. Βοζίκης Μελέτη Περιβάλλοντος και Ανάπτυξη Συστήματος Μηχανικής Μάθησης για τη Διενέργεια Διαπραγματεύσεων στον Χώρο του Φαρμάκου
Κωνστάντιος Δημήτριος Χ. Οικονομίδου Ο ρόλος της καινοτομίας στη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Μανιάτη Μαρίνα Ε. Σαμπράκος Προσέγγιση της Οικονομίας της Αγοράς των Διεθνών Μεταφορών με τεχνικές Νευρωνικών Δικτύων
Μήτση Δήμητρα Κ. Κοτταρίδη The impact of Fiscal Institutions on Foreign Direct Investment: Evidence for European Countries
Μπεχλιούλης Αλέξανδρος Χ. Οικονομίδου Government debt and corporate borrowing (Η επίδραση του δημόσιου χρέους στον δανεισμό των επιχειρήσεων)
Τσαρσιταλίδου Σοφία Θ.-Μ. Χλέτσος  The effect of Foreign Aid on Institutions (Η επίδραση της Εξωτερικής Βοήθειας στους Θεσμούς)