Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος
Δρίβας Κυριάκος Χ. Οικονομίδου   
Μπασιάς Νικόλαος Ι. Πολλάλης Strategic Management of ICT in Multinational Organisations
Ξεσφίγγη Σοφία Χ. Οικονομίδου Health and Immigration across Europe
Δελλής Κωνσταντίνος Χ. Οικονομίδου The role of Financial Development in the attraction of FDI flows and their Spillover effects
Μπεχλιούλης Αλέξανδρος Χ. Οικονομίδου Government debt and corporate borrowing (Η επίδραση του δημόσιου χρέους στον δανεισμό των επιχειρήσεων)
Καραμάνης Δημήτριος Χ. Οικονομίδου Immigration, Policies and Growth
Μήτση Δήμητρα Κ. Κοτταρίδη The impact of Fiscal Institutions on Foreign Direct Investment: Evidence for European Countries
Μανιάτη Μαρίνα Ε. Σαμπράκος Προσέγγιση της Οικονομίας της Αγοράς των Διεθνών Μεταφορών με τεχνικές Νευρωνικών Δικτύων
Χανής Στέφανος Σ. Χατζηδήμα Η επίδραση της εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας: Η περίπτωση του κλάδου της υγείας στην Ελλάδα