Διδάκτορες

Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος - Ημερομηνία Ορκομωσίας
Αγκυρόπουλος Χαράλαμπος Χ. Αγιακλόγλου Διερεύνηση υποφαινομενικών σχέσεων για χρονοσειρές στάσιμες με γραμμική τάση και σημεία αλλαγής κατάστασης -- 01/06/2018
Αγγελόπουλος Μιχαήλ Πολλάλης Ιωάννης Πρακτικές και Στρατηγικές Λιτής Διαχείρισης (Lean Management) και Εξοικονόμησης Πόρων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις - 17/06/2020
Αρμουτάκη Αρχοντούλα Πολλάλης Ιωάννης Empirical research and analysis on cigarette consumption, excised taxation and government revenues (Εμπειρική έρευνα και ανάλυση στην κατανάλωση τσιγάρων, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στα κρατικά έσοδα) - 08/09/2020
Γιάκα Μαρία Φαφαλιού Ειρήνη Essays in business strategy, sustanability and innovation (Δοκίμια στην επιχειρησιακή στρατηγική, βιωσιμότητα και καινοτομία)- 23/09/2020
Δελλής Κωνσταντίνος Σ. Καρκαλάκος Technological Change and Economic Growth: the role of entrepreneurship, trade and FDI for the diffusion of knowledge -- 01/02/2017 
Ζηκίδου Σταυρούλα Χατζηδήμα Σταματίνα Οι δαπάνες των νοικοκυριών στην υγεία και οι επιπτώσεις της ύφεσης σε αυτήν: Η ελληνική περίπτωση.
Καραμάνης Δημήτριος Χ. Οικονομίδου Innovation Efficiency, Patents, and Regulations -- 30/11/2017
Καρπούζης Ευστάθιος Μ. Ψυλλάκη Alternative modes of financing: Hedge Fund Activism and Crowdfunding -- 31/05/2019
Κωνστάντιος Δημήτριος Χ. Οικονομίδου Essays on Innovation and Finance -- 04/02/2019
Λουλούδη Κωνσταντίνα Κ. Κοτταρίδη FDI and Human Capital: Empirical Evidence of Gender Effects and Education Spillovers -- 24/06/2019
Μακριδάκης Θεόδωρος Καρκαλάκος Σωτήριος Οικονομική ανάπτυξη, ακτινοβολία και ενεργειακό αποτύπωμα: η επίδραση των θεσμικών παραγόντων. - 23/09/2020
Μανιάτη Μαρίνα Ε. Σαμπράκος Μακροοικονομική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος από τη δραστηριότητα των διεθνών μεταφορών και της ναυτιλίας -- 17/10/2016
Μαυρακάνα Χριστίνα Μ. Ψυλλάκη Corporate Governance and Risk Management in the Banking Sector -- 24/06/2019
Μέγγουλη Ειρήνη Π. Παντελίδης Προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας -- 22/07/2019
Μπεχλιούλης Αλέξανδρος Χ. Οικονομίδου Η συμβολή της Νομισματικής και της Μακροληπτικής Πολιτικής, στη Χρηματοοικονομική Σταθερότητα -- 30/11/2017
Νηρός Μελέτιος Ι. Πολλάλης Ο ρόλος της καταναλωτικής πίστης και του εθνοκεντρισμού στην πρόθεσν (επαν)αγοράς της Μάρκας: ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ αποδίδουν; -- 03/10/2018
Ξεσφίγγη Σοφία Ι. Πολλάλης An Economic Analysis of Service Quality and Patient Satisfaction of Greek Healthcare System -- 29/10/2015
Πανέτα Ευφροσύνη Π. Παντελίδης Διακλαδική Ανάλυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα -- 31/05/2019
Παπαδοπούλου Γεωργία Ε. Σαμπράκος Διερεύνηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη δαπάνη επιβατών κρουαζιέρας στην Ελλάδα -- 02/04/2015
Παπαφίλης Μιχάλης Μ. Ψυλλάκη Essays on Banking and Finance -- 20/12/2018
Παχής Αθανάσιος Δ. Γιαννέλης Η Σχέση μεταξύ της αποδέσμευσης των τοπικών βρόγχων και των επενδύσεων στην σταθερή τηλεφωνία -- 25/07/2018
Ράμφου Ειρήνη Ε. Σαμπράκος Η εμπορευματική μεταφορά ως επαγωγικό φαινόμενο της επίδοσης των επιχειρήσεων -- 25/09/2012
Ρήγα Μαρίνα Ι. Πολλάλης Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Αποφάσεων στο χώρο της Υγείας με εφαρμογή στην Ασφάλεια του Ασθενούς -- 26/03/2014
Σκαρμέας Εμμανουήλ Κ. Κοτταρίδη Εσωτερική πληροφόρηση και δυνατότητα πρόβλεψης των απότομων διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών. Η συμβολή των χαρακτηριστικών στοιχείων.
Σταματόπουλος Ιωάννης Σ. Χατζηδήμα Τα κόστη του φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα -- 17/02/2017
Στεφανίτσης Μαρίνος  Ι. Χασσίδ Επάρκεια χρηματοοικονομικών γνώσεων και χρηματοοικονομική συμπεριφορά. Έρευνα σε επίπεδο νοικοκυριών και μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων -- 03/05/2012
Τσαντίλη Ιωάννα Σ. Χατζηδήμα Διερεύνηση και Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των Επαγγελματιών Υγείας στην Ελλάδα -- 25/11/2019
Τσιαπαρίκου Ιωάννα   Θ. Κατσανέβας Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες για τις επιλογές επαγγελμάτων και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας -- 09/05/2014
Τσίκουρας Αλέξανδρος Π. Παντελίδης  Η χρήση της Σαρία για τη δημιουργία Ισλαμικού δείκτη στο Χρηματηστήριο Αθηνών και εμπειρική συγκριτική ανάλυση του Ισλαμικού λαού και του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών -- 21/11/2012
Χανής Στέφανος  Π. Παπαγεωργίου Εκτίμηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στη μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα -- 18/07/2012