Διδάκτορες

Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Τίτλος - Ημερομηνία Ορκομωσίας
Αγκυρόπουλος Χαράλαμπος Χ. Αγιακλόγλου Διερεύνηση υποφαινομενικών σχέσεων για χρονοσειρές στάσιμες με γραμμική τάση και σημεία αλλαγής κατάστασης -- 01/06/2018
Δελλής Κωνσταντίνος Σ. Καρκαλάκος Technological Change and Economic Growth: the role of entrepreneurship, trade and FDI for the diffusion of knowledge -- 01/02/2017 
Καραμάνης Δημήτριος Χ. Οικονομίδου Innovation Efficiency, Patents, and Regulations -- 30/11/2017
Καρπούζης Ευστάθιος Μ. Ψυλλάκη Alternative modes of financing: Hedge Fund Activism and Crowdfunding -- 31/05/2019
Κωνστάντιος Δημήτριος Χ. Οικονομίδου Essays on Innovation and Finance -- 04/02/2019
Λουλούδη Κωνσταντίνα Κ. Κοτταρίδη FDI and Human Capital: Empirical Evidence of Gender Effects and Education Spillovers -- 24/06/2019
Μανιάτη Μαρίνα Ε. Σαμπράκος Μακροοικονομική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος από τη δραστηριότητα των διεθνών μεταφορών και της ναυτιλίας -- 17/10/2016
Μαυρακάνα Χριστίνα Μ. Ψυλλάκη Corporate Governance and Risk Management in the Banking Sector -- 24/06/2019
Μέγγουλη Ειρήνη Π. Παντελίδης Προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας -- 22/07/2019
Μπεχλιούλης Αλέξανδρος Χ. Οικονομίδου Η συμβολή της Νομισματικής και της Μακροληπτικής Πολιτικής, στη Χρηματοοικονομική Σταθερότητα -- 30/11/2017
Νηρός Μελέτιος Ι. Πολλάλης Ο ρόλος της καταναλωτικής πίστης και του εθνοκεντρισμού στην πρόθεσν (επαν)αγοράς της Μάρκας: ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ αποδίδουν; -- 03/10/2018
Ξεσφίγγη Σοφία Ι. Πολλάλης An Economic Analysis of Service Quality and Patient Satisfaction of Greek Healthcare System -- 29/10/2015
Πανέτα Ευφροσύνη Π. Παντελίδης Διακλαδική Ανάλυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα -- 31/05/2019
Παπαδοπούλου Γεωργία Ε. Σαμπράκος Διερεύνηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη δαπάνη επιβατών κρουαζιέρας στην Ελλάδα -- 02/04/2015
Παπαφίλης Μιχάλης Μ. Ψυλλάκη Essays on Banking and Finance -- 20/12/2018
Παχής Αθανάσιος Δ. Γιαννέλης Η Σχέση μεταξύ της αποδέσμευσης των τοπικών βρόγχων και των επενδύσεων στην σταθερή τηλεφωνία -- 25/07/2018
Ράμφου Ειρήνη Ε. Σαμπράκος Η εμπορευματική μεταφορά ως επαγωγικό φαινόμενο της επίδοσης των επιχειρήσεων -- 25/09/2012
Ρήγα Μαρίνα Ι. Πολλάλης Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Αποφάσεων στο χώρο της Υγείας με εφαρμογή στην Ασφάλεια του Ασθενούς -- 26/03/2014
Σταματόπουλος Ιωάννης Σ. Χατζηδήμα Τα κόστη του φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα -- 17/02/2017
Στεφανίτσης Μαρίνος  Ι. Χασσίδ Επάρκεια χρηματοοικονομικών γνώσεων και χρηματοοικονομική συμπεριφορά. Έρευνα σε επίπεδο νοικοκυριών και μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων -- 03/05/2012
Τσαντίλη Ιωάννα Σ. Χατζηδήμα Διερεύνηση και Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των Επαγγελματιών Υγείας στην Ελλάδα -- 25/11/2019
Τσιαπαρίκου Ιωάννα   Θ. Κατσανέβας Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες για τις επιλογές επαγγελμάτων και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας -- 09/05/2014
Τσίκουρας Αλέξανδρος Π. Παντελίδης  Η χρήση της Σαρία για τη δημιουργία Ισλαμικού δείκτη στο Χρηματηστήριο Αθηνών και εμπειρική συγκριτική ανάλυση του Ισλαμικού λαού και του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών -- 21/11/2012
Χάνης Στέφανος  Π. Παπαγεωργίου Εκτίμηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στη μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα -- 18/07/2012