Ομότιμοι Καθηγητές Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Γιαννακόπουλος Νικόλαος Ομότιμος Καθηγητής      
Δράκος Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής      
Ευθύμογλου Πρόδρομος Ομότιμος Καθηγητής      
Λάζαρης Απόστολος Ομότιμος Καθηγητής      
Κατσανέβας Θεόδωρος Ομότιμος Καθηγητής      
Μπένος Θεοφάνης Ομότιμος Καθηγητής      
Μπρισίμης Σοφοκλής Ομότιμος Καθηγητής      
Παλαιολόγος Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής      
Παπαγεωργίου Πέτρος Ομότιμος Καθηγητής      
Σκούντζος Θεόδωρος Ομότιμος Καθηγητής      
Χουμανίδης Λάζαρος Ομότιμος Καθηγητής      

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης