Σαμπράκος Ευάγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Σαμπράκος Ευάγγελος

 • Ιδιότητα: Καθηγητής
 • Τμήμα:

  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 • Γραφείο:

  515/ΚΕΚΤ

 • Τηλέφωνο/Fax:

  +30 210 4142283

 • E-mail: