Ομότιμος Καθηγητής Παλαιολόγος Ιωάννης

Ο Ιωάννης Παλαιολόγος είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία.

Διδάσκει Μικροοικονομική Θεωρία, και συγκεκριμένα Μικροοικονομική Ι, Μικροοικονομική ΙΙ και Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής στους φοιτητές του Τμήματος, καθώς και σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών και τακτικός συνεργάτης διεθνών περιοδικών και συγγραφέας πολλών άρθρων, μονογραφιών και τριών βιβλίων. Είχε την επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης του βιβλίου “Advanced Macroeconomics” του D. Romer το οποίο διδάσκεται σε πολλά μεταπτυχιακά τμήματα Οικονομικών Σχολών.

Τα άρθρα του, που αναφέρονται σε διάφορους τομείς της Οικονομικής Θεωρίας, έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως στο: Kredit und Kapital, International Journal of Applied Economics and Econometrics, Journal of World Economic Review, European Research Studies, International Economics, Public Finance, Indian Journal of Economics, Economic Notes, Greek Economic Review, Journal of International and Global Economic Studies, SPOUDAI-Journal of Economics and Business. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών συνεδρίων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Το 2015, η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.