Ομότιμος Καθηγητής Δράκος Γεώργιος

Το 2012, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης