Ομότιμος Καθηγητής Λάζαρης Απόστολος

Το 1984, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης