Ομότιμος Καθηγητής Μπένος Θεοφάνης

Το 2005, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης