Ομότιμος Καθηγητής Σκούντζος Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Σκούντζος σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Στη συνέχεια πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου με επιτυχία απόκτησε το Diploma for Advanced Studies in Economic Development από το Πανεπιστήμιο Manchester στην Αγγλία και το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Pennsylvania στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία άρχισε με την εκλογή του ως τακτικού Καθηγητή στη Β' έδρα της Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Παράλληλα, τη χρονική περίοδο 1963-1986, διετέλεσε Επιστημονικός Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα συγγράμματα του κου Σκούντζου αποτελούν λαμπρά παραδείγματα επιστημονικών συγγραμμάτων τόσο από την άποψη ουσιαστικού περιεχομένου όσο και την άποψη της διδακτικής. Επίσης, ο κ. Σκούντζος έχει συγγράψει μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα σε θέματα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ έχει συμμετάσχει σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων.

Το 2003, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.