Ομότιμος Καθηγητής Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Ο Νικόλαος Γιαννακόπουλος σπούδασε στη Νομική Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε το διδακτορικό του στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο St. Andrews στη Σκωτία. 

Διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αργότερα Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου δίδασκε νομισματική θεωρία και θεωρία και πολιτική διεθνούς εμπορίου. Εκλέχτηκε για τη θέση του Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ ήταν μέλος του Τμήματος Οικονομικής Έρευναας της Τράπεζας της Ελλάδος από το 1966 έως το 1980, καθώς και του περιοδικού Archives of Economics and Politikcal Sciences μέχρι και το 1967.

Ο κ. Γιαννακόπουλος έχει μεγάλο συγγραφικό έργο, ενώ τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση και στη θεωρία της νομισματικής πολιτικής.

Το 2002, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.