Επίτιμοι Διδάκτορες

Επίτιμοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Έτος
Lawrence Klein Επίτιμος Διδάκτωρ  
Robert Mundell Επίτιμος Διδάκτωρ  

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης