Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα E-mail
Βαρθολομαίος Ιωάννης† Καθηγητής  
Γιαννακόπουλος Νικόλαος Καθηγητής  
Γιαννέλης Δημήτριος Καθηγητής
Δράκος Γεώργιος Καθηγητής  
Ευθύμογλου Πρόδρομος Καθηγητής  
Ιθακήσιος Διονύσιος Αναπληρωτής Καθηγητής  
Καλαφάτης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής  
Καραγιάννης Αναστάσιος† Καθηγητής  
Κατσανέβας Θεόδωρος Καθηγητής  
Λάζαρης Απόστολος† Καθηγητής  
Λίβας Πέτρος† Καθηγητής  
Μπένος Θεοφάνης Καθηγητής  
Μπρισίμης Σοφοκλής Καθηγητής  
Ντούσκος Πέτρος† Αναπληρωτής Καθηγητής  
Παλαιολόγος Ιωάννης Καθηγητής  
Παπαγεωργίου Πέτρος Καθηγητής  
Σαμπράκος Ευάγγελος Καθηγητής
Σαραντίδης Στυλιανός† Καθηγητής  
Σκούντζος Θεόδωρος Καθηγητής  
Σπυράτου Ευτυχία Επίκουρος Καθηγήτρια  
Φαφαλιού Ειρήνη Καθηγήτρια
Χασσίδ Ιωσήφ Καθηγητής