Ανακοινώσεις Τμ. Οικονομικής Επιστήμης

Ενημερώνουμε ότι έχε αναρτηθεί νέο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 12:03

Ενημέρωση για το μάθημα "Εμπορικό Δίκαιο"

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 11:06

Ενημέρωση για το μάθημα Αγγλικών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης