Ομότιμοι Καθηγητές Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Αγαλοπούλου Πηνελόπη Ομότιμος Καθηγητής    
Αρτίκης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής    
Βούτσης Κων/νος Ομότιμος Καθηγητής      
Γκότσης Χαράλαμπος Ομότιμος Καθηγητής    
Δερβιτσιώτης Κων/νος Ομότιμος Καθηγητής      
Θανόπουλος Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής    
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Ομότιμος Καθηγητής    
Κανελλόπουλος Χαράλαμπος Ομότιμος Καθηγητής    
Καρβούνης Σωτήριος Ομότιμος Καθηγητής      
Κονδύλης Εμμανουήλ Ομότιμος Καθηγητής      
Κόντος-Μάναλης Λ. Ομότιμος Καθηγητής      
Μάλλιαρης Πέτρος Ομότιμος Καθηγητής      
Νικολάου Σμοκοβίτη Λ. Ομότιμος Καθηγητής      
Νίνα-Παζαρζή Ελένη-Σουλτάνα Ομότιμος Καθηγητής    
Οικονόμου Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής    
Παναγόπουλος Θεόδωρος Ομότιμος Καθηγητής    
Ραφαήλ Μάριος Ομότιμος Καθηγητής