Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Αγαλοπούλου Πηνελόπη Ομότιμος Καθηγητής      
Αρτίκης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής      
Βούτσης Κων/νος Ομότιμος Καθηγητής      
Γκότσης Χαράλαμπος Ομότιμος Καθηγητής      
Δερβιτσιώτης Κων/νος Ομότιμος Καθηγητής      
Θανόπουλος Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής      
Κανελλόπουλος Παναγιώτης Ομότιμος Καθηγητής    
Κανελλόπουλος Χαράλαμπος Ομότιμος Καθηγητής      
Καρβούνης Σωτήριος Ομότιμος Καθηγητής      
Κονδύλης Εμμανουήλ Ομότιμος Καθηγητής      
Κόντος-Μάναλης Λ. Ομότιμος Καθηγητής    
Μάλλιαρης Πέτρος Ομότιμος Καθηγητής      
Νικολάου Σμοκοβίτη Λ. Ομότιμος Καθηγητής      
Νίνα-Παζαρζή Ελένη-Σουλτάνα Ομότιμος Καθηγητής      
Οικονόμου Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής       
Παναγόπουλος Θεόδωρος Ομότιμος Καθηγητής      
Ραφαήλ Μάριος Ομότιμος Καθηγητής      
Αρτίκης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής