Νεκτάριος Μιλτιάδης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

 • Ιδιότητα:
 • Τμήμα:

 • Γραφείο:

 • Τηλέφωνο/Fax:

 • E-mail:

 • Εκπαίδευση-Σπουδές

  • Ph.D. στα Οικονομικά (1980), Temple University, Philadelphia, P.A., U.S.A. (Εξειδίκευση: Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δημόσια Οικονομική, Ιδιωτικές Ασφαλίσεις).
  • M.Sc. στα Οικονομικά (1976), University of Nebraska-Lincoln, U.S.A. (Εξειδίκευση: Ιδιωτικές Ασφαλίσεις, Χρηματοοικονομικά).
  • B.S στα Οικονομικά (1975), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

   Επιτροπές – Διοικητικό Έργο

  • Αντιπρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστημίου Πειραιώς (2007 – 2010).
  • Εκπρόσωπος Τμήματος στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  • Επικεφαλής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (2000- σήμερα). Το πρόγραμμα αυτό έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία στην πρακτική άσκηση 100 περίπου φοιτητών ετησίως σε ασφαλιστικές εταιρίες και, κυρίως, στην αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης που βρίσκουν εργασία στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά

  Επαγγελματική Απασχόληση

  • Πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρίας International Life ΑΕΑΖ (2010-σήμερα).
  • Διοικητής του ΙΚΑ στην περίοδο 1999-2004 και Πρόεδρος της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (2000-2004).
  • Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής (1993-1999).
  • Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (1993-96).
  • Διευθύνων Σύμβουλος της Χρηματιστηριακής Β. Ελλάδος (1991-1993).
  • Εισαγωγή στην Ασφάλιση
  • Γενικές Ασφαλίσεις
  • Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
  • Αρχές Διοικητικής Κινδύνων (μεταπτυχιακό)
  • Συστήματα Ασφαλίσεων Υγείας (μεταπτυχιακό)
 •   Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Οικονομικά της ασφάλισης
  • Κοινωνική ασφάλιση
  • Συστήματα συντάξεων και υγείας
  • Διοικητική των κινδύνων

   Πρόσφατες Σημαντικές Δημοσιεύσεις 

  1. “Public Pensions and Labor Force Participation: The Case of Greece”, by Milton Nektarios, GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE , 2008, Vol, 32, pp.553-569.
  2. “ Analyzing the Efficiency of the Greek Life Insurance Industry”, by Maria Rosa Borges, Milton Nektarios, and Carlos Pestana Barros, EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, 2008, Vol. XIpp. 35-52.
  3. “Evaluating the Cost Efficiency of Greek Insurance Companies by Using a Latent Frontier Model”, by Carlos Pestana Barros, Guglielmo Maria Caporale, and Milton Nektarios, Brunel University , Economics Department, Working Paper-12, 2008.  
  4. “The European Social Pension: A Theoretical Exercise”, by Milton Nektarios, EUROPEAN PAPERS ON THE NEW WELFARE, 2009, No. 11, pp.8-15.
  5. “Deregulation and Productivity of the Greek Life Insurance Market”, by Milton Nektarios and Carlos Pestana Barros, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS AND ECONOMICS, 2009, Vol. 4(1-2), pp. 53-68.
  6. “A Luenberger Index for the Greek Life Insurance Industry”, by Carlos Pestana Barros, Milton Nektarios, and Nicolas Peypoch, EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, 2009, Vol. XII(4), pp.3-18.
  7. “A Malmquist Index for the Greek Insurance Industry”, by Milton Nektarios and Carlos Pestana Barros, GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE, 2010, Vol. 35, pp.309-324.
  8. “A Growth Theory for the Insurance Industry”, by Milton Nektarios, RISK MANAGEMENT AND INSURANCE REVIEW, 2010, Vol.13(1), pp.45-60.
  9. “Deregulation, Insurance Supervision and Guaranty Funds”, by Milton Nektarios, GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE,2010, Vol. 35(3), pp.452-469.
  10. “Efficiency in the Greek Insurance Industry”, by Carlos Pestana Barros, Milton Nektarios, and AlbertAssaf, EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2010, No. 205, pp.431-436.
  11. “A Catastrophe Insurance System for the European Union”, by Milton Nektarios, ASIA-PACIFIC JOURNAL OF RISK AND INSURANCE, 2011,Vol.5(2), Article 6.
  12. “Greece: The NDC Paradigm as a Framework for a Sustainable Pension System”, by Milton Nektarios,   in Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World, edited by R. Holzmann, E. Palmer and D. Robalino. (WorldBank, Washington D.C., 2012), Volume 1, Chapter 8.
  13. Proposal for a National Earthquake Insurance Program for Greece”, by Aglaia Petseti and Milton Nektarios, GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE, 2012, Vol. 37(2), pp.377-400.

   

  Κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

  Journal of Productivity Analysis, Geneva Papers on Risk and Insurance, Journal of European Social Policy, European Journal Of Operational Research, Risk Management and Insurance Review.

  1.  «Εισαγωγή στην Ασφάλιση» του Μ. Νεκτάριου (Εκδόσεις FORUM, 4η Έκδοση, 2003).
  2. «Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας» του Μ. Νεκτάριου (Εκδόσεις Σταμούλη, 2003).
  3. «Διοικητική Κινδύνων και Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων» του Μ.Νεκτάριου (Εκδόσεις Σταμούλη, 2010).