Προπτυχιακές Σπουδές

 

 

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

 

Το τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Ταυτόχρονα το τμήμα στοχεύει στο να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα,  πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας) εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών καθώς επίσης και στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών.

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 185 34

Γραμματεία: 210 414 2074-2175-2397-2075

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : naf-secr@unipi.gr

Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς

Γραμματεία Προέδρου: 210 414 2526, 185 32

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : nafchair@unipi.gr

Department of Maritime Studies

 

The Department of Maritime Studies was established at the University of Piraeus in 1989.   It prepares thoroughly trained managers for the shipping and transportation sector. The Department aspires to offer modern theoretical knowledge and practical experience in the maritime, transport and logistics fields and develop an extensive research and consultancy programme. This is achieved by establishing cooperation with other academic institutions as well as by utilising the international contacts which have been established by Greek maritime and transport companies all over the world. In addition the Department of Maritime Studies co-operates on scientific projects with corresponding Departments of Universities in the European Union and in the United States and takes part in a number of research programmes, both at a national as well as at a European Union. Thanks to the collaboration of several companies, the programme combines theoretical courses with the opportunity for practical experience. Graduates are well equipped to confront the challenges maritime and transport industries are facing today and can be employed in various fields like: Shipping, Transport, Logistics, Shipbuilding and Ship Repair Companies, Ports and Harbours, Environmental Protection. Graduates who wish to expand their knowledge can continue their studies at the department’s post-graduate programme.

 

 

Contacts

Department of Maritime Studies:

University of Piraeus

80, Karaoli & Dimitriou street,

Piraeus, 185 34 - Greece

Secretariat: +30 210 414 -2074 -2175 -2397- 2075

E-mail:

21, Gr. Lampraki & Distomou street,

Piraeus, 185 32 - Greece

Secretariat Chairman: +30 210 414 2526

E-mail: