Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στόχος ΠΜΣ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Ναυτιλία, παρέχει γνώσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των Διεθνών Μεταφορών και της Διοίκησης Ποιότητας στη Ναυτιλία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία» είναι:

  • Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση σε αντικείμενα που αφορούν τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία (Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Λιμάνια, Ναυπηγεία) τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στον Τομέα της Ναυτιλίας.
  • Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και των Μεταφορών.
  • Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.