Τσελέντης Βασίλειος - Στυλιανός

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Τσελέντης Βασίλειος - Στυλιανός

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 504/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142522
  • E-mail: