Εξοπλισμός - Λογισμικό - Υποδομές Data Center

Ο εξοπλισμός υπολογιστών που διαθέτει το Πανεπιστήμιο αποτελείται από διάφορα κεντρικά συστήματα και εξυπηρετητές (servers) καθώς επίσης και από ένα αρκετά μεγάλο αριθμό (περίπου 700) προσωπικών υπολογιστών, σταθμών εργασίας, εκτυπωτών, σαρωτών κ.λπ. Τα συστήματα αυτά είναι κατανεμημένα σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου και συνδέονται στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου. Τα κεντρικά συστήματα φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (data center). Το Πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς πλούσια συλλογή με τα πλέον διαδεδομένα προγράμματα.