Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διατμηματικά Εργαστήρια

To Τμήμα Μηχανοργάνωσης υποστηρίζει τεχνικά τη λειτουργία των διατμηματικών εργαστηρίων, τα οποία είναι διαθέσιμα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων σε όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. Τα διατμηματικά εργαστήρια βρίσκονται στο ισόγειο του Κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου (Αίθουσες 003-4, 007-8 και 009). Για τη χρήση των διατμηματικών εργαστηρίων οι διδάσκοντες θα πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Δ/νσης Σπουδών ώστε να επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα και να πραγματοποιείται η δέσμευση.

Στα διατμηματικά εργαστήρια είναι εγκατεστημένο το ακόλουθο λογισμικό:

 • Microsoft Office (v. 2016)
 • SPSS v24
 • 7zip
 • Adobe Acrobat Reader
 • Adobe Flash Player
 • Dev-C++
 • Eset
 • Chrome
 • GPL Ghostscript/GS View
 • Java
 • Microsoft Mathematics Add-In
 • Visual Studio 2017
 • Firefox
 • Notepad++
 • R