Χαλκίδη Μαρία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Χαλκίδη Μαρία

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 205/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142748
  • E-mail: