Μαραβελάκης Πέτρος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μαραβελάκης Πέτρος

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 326/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142066
  • E-mail: