Τσιριτάκης Εμμανουήλ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Τσιριτάκης Εμμανουήλ

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Γραφείο: 331/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142187
  • E-mail: