Μανιάτης Ιωάννης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μανιάτης Ιωάννης

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 102/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142589
  • E-mail: