Μεταξιώτης Κωνσταντίνος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μεταξιώτης Κωνσταντίνος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 303/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142578
  • E-mail: