Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρονται πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:

 • Προσωπικός κωδικός φοιτητή
 • Ηλεκτρονική Γραμματεία - Σύστημα πληροφόρησης φοιτητών για σπουδαστικά θέματα
 • Ακαδημαϊκή ταυτότητα - Φοιτητικό εισητήριο
 • Διανομή Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων
 • Ασύρματο Δίκτυο WiFi και Eduroam
 • Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης - VPN
 • Διάθεση λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση
 • Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)
 • Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών - Helpdesk
 • Παροχή Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Τηλεκπαίδευση - Τηλεδιάσκεψη
 • Ψηφιακά Πιστοποιητικά
 • Αυθεντικοποίηση Χρηστών
 • Διάφορες Υπηρεσίες του ΕΔΕΤ - Υπουργείου Παιδείας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε από το μενού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πατώντας εδώ.