Δίκτυο Φωνής

Το δίκτυο φωνής αποτελείται από τέσσερα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα, στα κτίρια Καραολή & Δημητρίου 80 (Κεντρικό Κτίριο), Καρολή & Δημητρίου 21, Ανδρούτσου 150 και Καραολή και Δημητρίου 122, τα οποία συνδέονται με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ μέσω γραμμών ΙSDΝ ΡRΙ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Κεντρικού Κτιρίου. Τα ψηφιακά κέντρα παρέχουν δυνατότητες στους χρήστες όπως η δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης τριών κλήσεων, μεταβίβασης κλήσης, επανάκλησης της τελευταίας επιλογής, αυτόματης επανάκλησης, εκτροπής κλήσης, αρπαγής κλήσης, συνδιάσκεψης και επιλογής του ήχου ειδοποίησης. Η σύνδεση με το Διαδίκτυο (Ιnternet) πραγματοποιείται μέσω μισθωμένης οπτικής ίνας τεχνολογίας DWDM που δίνει τη δυνατότητα ταχύτητας 1GΒΡs και μέσω εφεδρικής γραμμής με ταχύτητα 64ΚΒΡs (μέσω FortΗnet).
To κτίριο της Καραολή και Δημητρίου 126 συνδέεται με το τηλεφωνικό δίκτυο του Κεντρικού Κτιρίου με την αξιοποίηση του δικτύου δεδομένων και της τεχνολογίας VoIP (Voice over Internet Protocol VoIP).