Δίκτυο Δεδομένων

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων είναι υπεύθυνο για:

 • Tο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και τη
  διαχείριση του ενοποιημένου δικτύου φωνής και δεδομένων.
 • Tην υποστήριξη των χρηστών σε θέματα δικτυακών υπηρεσιών. 
 • Tην παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet) και Παγκόσμιου Ιστού (Web). 
 • Tην παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 • Tην παροχή υπηρεσίας Web Master (για την εγκατάσταση και τη
  συντήρηση των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου). 
 • Tην παροχή υπηρεσίας proxy (για την γρήγορη ανάκτηση ιστοσελίδων με μεγάλο αριθμό αναγνωστών). 
 • Tην παροχή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης. 
 • Tην παροχή υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (Dialup). 
 • Tην παροχή υπηρεσίας VPN.

Το δίκτυο δεδομένων καλύπτει όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου και ακολουθεί σύγχρονη αρχιτεκτονική δομημένης καλωδίωσης (χρήση καλωδίων UTP Cat5). Ο μεταγωγός του κεντρικού κτιρίου, τεχνολογίας Gigabit Ethernet, αποτελεί το δίκτυο κορμού και στις θύρες του συνδέονται οι τοπικοί μεταγωγείς των υποδικτύων που αποτελούν το δίκτυο πρόσβασης. Στους χρήστες προσφέρεται υψηλή ταχύτητα πρόσβασης (μέχρι 1 Gbps). 

Τα κτίρια επί των οδών Καραολή και Δημητρίου 80, Καραολή και Δημητρίου 40 και Κέντρο Ερευνών συνδέονται μεταξύ τους με ταχύτητα 2ΜΒΡs μέσω μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ. Τα κτίρια επι των οδών Ανδρούτσου και Καραολή και Δημητρίου 40 συνδέονται με το κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 με ασύρματο σύστημα σύνδεσης (τεχνολογίας  Laser) ταχύτητας 100Mbps.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση της δικτυακής του υποδομής, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και αναπτύσσει εφαρμογές τηλεματικής για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.